no-script

MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ;

ABDURRAHMAN KARAMANLIOĞLU OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT PAZARLAMA EĞİTİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını belirtiriz. 

ŞİRKET olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3’üncü kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER;

ŞİRKET müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) çizdiği sınırlar içerisinde aşağıda sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 1. Bizi Arayan, Web Sitemiz Yoluyla Bilgi Talep Eden veya Fuar vb Organizasyonlarda Temas Ettiğimiz Potansiyel Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, e-posta adresi, fuar organizasyonlarında çekilen fotoğraflar (açık rızaları alınarak).

 2. Web Sitemiz, Tatil Siteleri veya Telefonla Rezervasyon Yaptıran Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, Telefon No, E-Posta Adresi, Banka Hesap No (Ön ödemenin EFT / Havale ile gönderilmesi halinde).

 3. Konaklayan Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-Soyadı, TC Kimlik No / Pasaport No, Uyruğu, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, Anne-Baba Adı, Medeni Hali, Telefon No, E-Posta Adresi, Adres Bilgisi, Çocuklarınıza ilişkin kimlik bilgileri (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı, TC Kimlik Numarası,) konaklama sırasında çekilen fotoğraf veya videoları (açık rızaları alınarak), güvenlik kameraları ile çekilen görüntüleri, kendi araçları ile geldikleri takdirde araç plaka no, Oda No, Oda No üzerine kaydedilen harcama bilgileri, müşterinin otel hizmetlerini kullanımındaki kişisel tercihleri, otel hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimleri, termal tedavi veya Spa hizmetinden yararlanılması halinde sağlık bilgileri(Sağlık öykünüz, alerjen durumunuz vb. (Spa, yemek, istirahat esnasında veya sonrasında oluşabilecek sağlık problemlerine önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında müdahale edilebilmesi nedeniyle), heyet raporuyla otelimizden hizmet alınması halinde, heyet raporunun fotokopisi, otele ait telefonun kullanılması halinde aranan veya arayan telefon no, kredi kart no (bu bilgi kaydedilmez) 18 yaş altı misafirlerimizin verileri, ebeveynleri veya vasilerinin onayı ile alınır.

 4. Konaklama Yapmaksızın Otel Hizmetlerinden Yararlanan Müşterilerden Toplanan Veriler (Kahvaltı, yemek, eğitim organizasyonu, günübirlik havuz, termal tedavi hizmeti, Spa vb) : Adı-soyadı, telefon no, e-posta adresi, fatura bilgileri, Sağlık bilgileri, güvenlik kameraları ile çekilen görüntüleri, hizmetler sırasında çekilen fotoğraf veya videoları (açık rızaları alınarak), kredi kart no (bu bilgi kaydedilmez).

 5. Finansal bilgiler, müşteri işlemleri (banka işlemi, sipariş bilgisi, talep bilgisi kredi kartı bilgileri, çek, senet, fatura gibi)

 6. Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)

 7. E-Bülten Yoluyla Toplanan Kişisel Veriler: E-posta adresi, cep telefonu numarası,

 8. Acentalardan Toplanan Kişisel Veriler: Acenta yetkilisi veya temas edilen çalışanın adı-soyadı, telefon no ve e-posta adresi vb.

 9. Tur Rehberleri, Tur Otobüsü Sürücüleri, Grup Başkanlarından Toplanan Kişisel Veriler: Grupla birlikte otelimizde konakladıkları takdirde c) şıkkında açıklanan kişisel veriler.

 10. Eğlence Organizasyonlarını Düzenleyen Tedarikçilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, fotoğraf veya video, tanıtım afişi veya duyurusunda yer alan görüntüleri, güvenlik kamerası ile çekilen güvenlik kamerası görüntüleri, iletişim bilgileri vb.

 11. Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), hizmetin niteliğine göre hizmeti sunan tedarikçi personelinin diğer kişisel verileri, şirketimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri vb.

 12. Web Sitesi, Sosyal Medya Sayfalarımızı Ziyaret Edenlerden Topladığımız Kişisel Veriler: Çerezler, Google Analytics vb yoluyla toplanan veriler, paylaşım yapmaları halinde adı-soyadı, etiketleme yapması halinde fotoğraf veya video vb.

 13. Fiziksel Mekan güvenliği (çağrı merkezi kayıtları, kapalı devre güvenlik kamera kayıtları gibi)

 14. İşlem güvenliği bilgileri (IP adres bilgisi, internet sitesi giriş çıkış kayıtları gibi)

 15. İnternetten, mail üzerinden, yazılı olarak elden ya da posta üzerinden gönderdiğiniz sorularınız/yorumlarınız/öneri ve istekleriniz,

 16. Pazarlama verileri (anket, alışveriş geçmişleri, kampanyalar ile elde edilen bilgiler vs.)

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, ŞİRKET olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar;

 1. Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi ve hizmetin ifası ile şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalanmasını sağlamak,

 2. Konaklama hizmetlerinin yasal şartlara uygun olarak sunulmasının sağlanması, yasal şartların gerektirdiği verilerin alınması, bildirimi ve saklanması,

 3. Şirketimizin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve raporların yapılması,

 4. Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, reklam, iletişim, kampanya vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, oluşturulan kampanyaların duyurulması, tanınırlığın arttırılması,

 5. Acentalarla işbirliği yapılması ve müşterilere en uygun seçeneklerin sunulmasının sağlanması, konaklama sözleşmelerinin yapılması,

 6. Konaklayacak müşterilerin kimlik doğrulamalarının ve bildirimlerinin yapılması, giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 7. Termal tedavi hizmetlerinden ve Spa masaj hizmetlerinden en doğru şekilde yararlanılması için müşterilerin bilgilendirilerek uygun programının önerilmesi,

 8. Otel hizmetlerinin kullanımına dair kayıtların tutulması ve faturalandırılması,

 9. Talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi,

 10. Sözleşmenin ifası kapsamında SMS, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi,

 11. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,

 12. Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,

 13. İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi,

 14. Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 15. Acil durumların yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,

 16. Yasal mevzuattan kaynaklanan (örneğin VUK(Vergi usul kanunu)) bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 17. İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında,

 18. Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz  tarafınızca Şirketimize iletilmesi suretiyle, https://www.colossaehotel.com/ internet adresimizden bize ulaşarak, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla, paylaştığınız kartvizitleriniz, konaklama sözleşmeniz, düğün, organizasyon, toplantı sözleşmemiz ve veya ürünlerimizin satışınızdan kaynaklı gereği paylaştığınız bilgiler dolayısıyla, İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, rezervasyon talepleri, teklif talepleri, teklif formları, sözleşmeler, iletişim formu, elektronik ileti (SMS) veya şirketimizin çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile; yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda elde edilebilir.

Rezervasyon bilgileri, konaklama belgesi, harcama kayıtları vb. Fuar organizasyonları, müşteri veya tedarikçi ziyaretçileri vb'den toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler. COLOSSAE TERMAL HOTEL’e yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekim yapılması Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler: Kişisel verileriniz, Kanun'a uygun olmak kaydıyla https://www.colossaehotel.com/ aracılığı ile otomatik yollarla elektronik ortamda toplanabilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki bilgiler otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve bu veriler anonim istatistiksel trend ve demografik analizlerinde kullanılabilmektedir: " Client IP Adresi: Bağlantı isteği yapılan kullanıcı gerçek IP adresi, " User Agent Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan internet tarayıcısı bilgisi (örn. Explorer/chrome gibi) " İşletim Sistemi Versiyon Bilgisi: Bağlantı isteği yapılan bilgisayarın işletim sisteminin versiyon bilgisi (örn. Windows10/xp) " İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz tarih ve saat bilgisi Ayrıca COLOSSAE TERMAL HOTEL’e ait wifi bağlantısı kullanmanız halinde de IP No, TC Kimlik No ve Oda No bilginiz log kayıtları ile kaydedilmektedir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz: 

 1. Açık rızanızın bulunması,

 2. Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Başta Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşteriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik, Kaplıcalar Yönetmeliği, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız tüm müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilerimizle yapılan işlemlerde kişisel verileri topluyoruz. Aynı zamanda toplanan kişisel tüm veriler; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.)

 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 4. Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

 5. Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 6. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 7. Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

 8. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Özel Nitelikteki Kişisel Verileriniz (Sağlık verileriniz, ceza mahkûmiyet verileriniz vb.) Açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun'un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir.

Kendiniz tarafından özel nitelikli verilerinizi paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için şirketimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına yönelik olarak işleyecektir.

  Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda (kaza geçirmeniz, açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda) sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği, konaklama yapan müşterilerimizin (yerli /yabancı) kimlik bilgileri Kimlik Bildirim Sistemi üzerinden kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir.

Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Şirket olarak kişisel verilerin korunması konusunda kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4. 5. ve 6. Maddeleri kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVK Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik baz alınarak yerine getirilecektir.

8. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4’üncü Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz.9. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “KARAHAYIT MH. 112 SK. NO:4 PAMUKKALE, 20290 DENİZLİ /TÜRKİYE” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@colossaehotel.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.

(Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekâletname vermesi gerekmektedir.)

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Adres: KARAHAYIT MH. 112 SK. NO:4 PAMUKKALE, 20290 DENİZLİ /TÜRKİYE

Tel: +90 258 271 41 56

E-mail: info@colossaehotel.com

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. İşbu Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

Ad Soyadı:

Tarih:

İmza :3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DEPOLANMASI

 

………… kişisel verilerinizi, toplanmaları ve işlenmelerindeki amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza edecektir.

 

Bununla beraber, ………….. kendisi için yasal bir yükümlülük olduğu hallerde veya kanuni haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için yürürlükte olan zamanaşımı sürelerini göz önünde bulundurduğu durumlarda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre boyunca (arşivlerde) muhafaza edebilir, şöyle ki;

 

Rezervasyon kapsamında toplanmış olan veriler için ticari ilişkinin/sözleşme ilişkisinin sona ermesinden 5 yıl geçtikten sonra;

 

Doğrudan pazarlama amaçları için toplanan tüm veriler için, sizinle son iletişim üzerinden 3 yıl geçtikten sonra;

 

Muhasebe için gerekli olan veriler için 10 yıl;

 

Herhangi bir talep/iddia (dava süreci halince yürürlükteki zamanaşımı sürelerine uygun olarak) için talebinizin işlenmesinin sona ermesine kadar;

 

Başvuran verileri için, başvuran daha uzun bir süreye rıza göstermediyse başvuranla kurulan son iletişimden 2 yıl sonra; bunun ötesinde ise ilgili veriler 4 yıl süreyle arşivlenir;

 

Sitenin işleyişi için gerekli olmayan çerezler ve diğer izleyiciler cihazınıza yerleştirildiği zaman, bu çerezler ve izleyiciler düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından verilen tavsiyeler ve getirilen yasal yükümlülükler uyarınca saklanır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AÇIKLANMASI VE YURTİÇİ AKTARILMASI

 

……………. içindeki diğer şirketlere, markalara Hizmetleri sağlamak ve kişiselleştirmek, sizinle iletişim kurmak ve iş amaçlarımızı gerçekleştirmek gibi bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar için Kişisel Verileri ve Diğer Verileri ifşa ederiz. Rezervasyonunuzu gerçekleştirmek ve tamamlamak amacıyla geçerli tesis ve …………… acentesiyle rezervasyon yapmak için kullanılan Kişisel Verilerinizi ve Diğer Verilerinizi paylaşırız.

 

………… Acentesi. Kişisel Verileri ve Diğer Verileri, Hizmetleri sağlamak, kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek ve kendi pazarlamalarını kolaylaştırmak gibi bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar için ………… acentesine ve hizmet sağlayıcılarına ifşa ederiz.

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına …………… riayet etmektedir. Elektronik ileti gönderilebilmesi için kişisel veriler hizmet sağlayıcılara ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmelik gereği İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'ye aktarılmaktadır.

 

Promosyon Faaliyetleri. Çekilişler, yarışmalar veya diğer teklifler gibi size promosyonlar sağlayabilecek üçüncü taraflarla ortaklık kurarız.

Servis Sağlayıcılar. Kişisel Verileri ve Diğer Verileri, örneğin, web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işleme, sipariş yerine getirme, bilgi teknolojisi ve ilgili altyapı sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta teslimi, pazarlama, denetim ve diğer hizmetler.

 

 

…………….., gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

 

Diğer Kullanımlar ve Açıklamalar:

 

Kişisel Verileri gerekli veya uygun olduğuna inandığımız şekilde kullanır ve ifşa ederiz: (a) ikamet ettiğiniz ülke dışındaki yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalara uymak; (b) yasal süreçlere uymak; (c) ülkeniz dışındaki yetkililer de dahil olmak üzere kamu ve devlet makamlarından gelen taleplere yanıt vermek ikamet etmek ve ulusal güvenlik veya kolluk kuvvetleri gerekliliklerini karşılamak; (d) hüküm ve koşullarımızı uygulamak; (e) …………………..'nun tamamının veya herhangi bir kısmının yeniden düzenlenmesi, birleşme, satış, ortak girişim, atama, devir veya başka bir şekilde elden geçirilmesi gibi operasyonlarımızı korumak için iş, varlık veya stok (iflas veya benzeri işlemler dahil); (f)…………….’nun, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak ve (g) mevcut ilaçları takip etmemize veya sürdürebileceğimiz zararları sınırlamamıza izin vermek.

 

Diğer Verileri, yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilmediği durumlar dışında herhangi bir amaç için kullanabilir ve ifşa edebiliriz.

 

………………, hizmet sağlayıcılarına Siteyle alakalı hizmetlerini (yer sağlama, bakım, sipariş ve ödemeyi işleme koyma, risk ve dolandırıcılığa karşı koruma, Site optimizasyonu) sunabilmeleri, veri analizi yapabilmeleri ve pazarlama kampanyası hizmetlerini icra edebilmeleri amacıyla kişisel verilerinize erişim olanağı verebilir. Bu hizmet sağlayıcıları, sadece bu hizmetlerin sunulması kapsamında verilerinize erişebilecektir ve verilerinizin işlenmesi hususunda sorumluluğu devam eden …………….’nun tabi olduğu aynı güvenlik ve gizlilik yükümlülükleriyle bağlıdırlar.

 

Oteller, Otel sahibi ve ……………. (veya onun Türkiye genelindeki bağlı şirketlerinden biri) arasındaki Bayilik veya Yönetim anlaşması altında faaliyet göstermektedir. Otellerden birinde konakladığınız zaman, kişisel verileriniz kendilerine özgü ve farklı amaçları için veri sorumluları olarak hareket eden ………………ve Otel tarafından kullanılacaktır. Özetle:

 

……………sizin kişisel verilerinizi işleyecektir çünkü kendi bünyesindeki Otellerden birinde konaklamanızı organize etmek için gerekli olan kişisel verilerinizi toplamasını ve toplanan bu verileri ilgili otele aktarmasını sağlayan Site rezervasyon motorunu ve …………… seyahat acentesini …………….yönetmektedir. ……………… ayrıca ………………… markası altındaki otellerde kalan, ………………..markası altındaki seyahat acenteleriyle iletişime geçen müşterilerini ihtiva eden ve tüm ülkeyi kapsayan veri tabanını yönetmektedir.

 

Otel sizinle olan sözleşme ilişkisini yönetmek (fatura kesmek, ödeme ve rezervasyon yönetimi gibi), pazarlama aktivitelerini icra etmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve sağlamak, yönetimsel ve idari anlamda hizmeti yürütmek, kimlik doğrulaması sağlamak, bot hesapları tespit etmek ve yasal yükümlülüklerle uyumu sağlamak için kişisel verilerinizi işleyecek, saklayacak, gerekli yerlere aktaracaktır.

 

Konaklamanız, tercihleriniz ve memnuniyetinizle alakalı veriler …………. markası altında faaliyet gösteren şirketler ve ………………oteline müşteri sağlayan acenteler, bayiler arasında paylaşılır. Bu veriler hizmet kalitesini ve her bir oteldeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılır. Bu kapsamda verileriniz ilgili oteller, acente ve ………………. tarafından ortaklaşa işlenmektedir. Sizin hak ve özgürlüklerinizi korurken işbu meşru çıkarı da gerçekleştirmeye çalışmak amacıyla, özel bir ortak kontrol anlaşması, ……………..ve bu otellerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemektedir. Aşağıdaki 7. Maddede gösterildiği üzere bizimle iletişime geçerek …………….. ve bağlı şirketler arasında işbu verilerin paylaşımına her zaman itiraz edebilirsiniz. İlaveten, söz konusu ortak kontrol anlaşmasındaki temel hususların bir özetini talep edebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz [kişisel verinin türü belirlenecektir.] ………….’nun sadakat programlarının yönetimi ve/veya analiz amaçları[amaçlar doğrulanacak] için ……………….’nun şirketleri, acenteleri ve bayileri ile paylaşılabilir. Bu çerçevede, ……………… ve aktarımın yapılacağı şirket kendilerine özgü ayrı amaçları bakımından veri sorumluları sıfatıyla hareket edeceklerdir.

 

…………. ayrıca şu hallerde de verilerinizi paylaşabilir: Yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yasaklanmış veya yasal olmayan faaliyetleri, …………………..’nun, herhangi bir birey ya da kullanıcıların güvenliğini, haklarını veya çıkarlarını tehdit eden durumları ve Sitenin ve Otelin Kullanım Koşullarının ihlalini engellemek, bunları tespit etmek, soruşturmak ve bunlara karşı harekete geçmek. …………….. ayrıca her türlü kanuni veya idari işlemlere, mahkeme emirlerine veya yetkili makamlar tarafından talep edilmiş icrai önlemlere cevap vermek için de kişisel verilerinizi aktarabilir. Son olarak, ……………….’nun tamamının veya bir kısmının bir üçüncü taraf tarafından devralınması veya satın alınması kapsamında ……………….., kişisel verilerinizi siz de bu hükümle rıza gösterdiğiniz üzere paylaşabilir.

 

Aynı zamanda kanunun öngördüğü doğrultuda; Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel veriler aktarılabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

 

Yukarıda sayılan ve ………………’nun sizin kişisel verilerinizi iletebileceği alıcılar örneğin Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında kurulu olmaları hali gibi yurtdışında yerleşik olabilirler.

 

Böyle bir halde, …………….. bu alıcıların sizin kişisel verilerinizin yeterli düzeyde korunmasını (özellikle de Avrupa Komisyonu’nun aldığı yeterlilik kararı, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Standart sözleşmesel hükümlerinin imzalanması veya ABD Gizlilik Kalkanı yoluyla) temin etmeleri için kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki yasalar uyarınca tüm kurumsal ve teknik önlemleri almasını zorunlu kılacaktır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN OLARAK ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri işleme faaliyetlerini gerçekleştiren Kuruluşumuz;

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır. Buna ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıdakilerle sınırlı olmayan ek güvenlik tedbirleri de alınmaktadır.

 

Çalışanlarımız bilgi güvenliği, müşteri mahremiyeti, kişisel verilerin korunması konularında eğitilmektedir, kişisel veriler kullanma amacı ortadan kalktığında imha edilmektedir, kişisel veri içeren sistemlerimiz rutin olarak denetlenmektedir, hizmet alınan veri işleyenler ile sözleşmeler yapılmaktadır, güncel yazılımlar kullanılmaktadır, siber saldırılara karşı düzenlenmiş güvenlik ağımız bulunmaktadır, kişisel veri içeren sistemlere erişim yetkisi sınırlıdır, antivürüs ve anti spam programlar kullanılmaktadır, güvenlik sorunları ile ilgili bilişim ağlarının sürekli izlenmektedir, sistemlerin kötüye kullanılması halinde delillerin toplanarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilir ve Savcılığa suç duyurusu yapılır, kişisel verilerin bulunduğu fiziksel ortamlarımızda koruma tedbirleri alınmıştır ve bu ortamlar kilitli tutularak giriş / çıkışlar kontrol altındadır.

 

 

 

7.VERİLERİNİZ, SEÇİMLERİNİZ: GİZLİLİK TERCİHLERİNİZ VE HAKLARINIZ

 

……………… olarak, verilerinizle ilgili seçeneklere sahip olmanız gerektiğine inanıyoruz. Tercihlerinizi ifade etmek için size aşağıdaki seçenekleri, bilgileri ve tercihleri sunuyoruz: bizimle neyi ve ne kadar paylaştığınız, bizden ne zaman ve nasıl haber aldığınız.

 

İletişim ve Tercihler

 

Bizim veya iş birliği yaptığımız ortaklarımızın, markalarımızın sizinle nasıl ve ne sıklıkta iletişim kurduğumuzu değiştirmek için lütfen profilinize giriş yapın ve İletişim Tercihleri'ni seçin.

 

Herhangi bir iletişimin altındaki abonelikten çıkma bağlantısını da kullanabilirsiniz.

 

Artık pazarlamayla ilgili e-postalar almak istemiyorsanız, abonelikten çıkma sayfamızı ziyaret ederek veya bizden aldığınız herhangi bir e-postadaki talimatları izleyerek abonelikten vazgeçebilirsiniz.

 

Buna ek olarak, şu adrese bir mektup göndererek pazarlamayla ilgili e-postalardan vazgeçebilirsiniz: Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

NOT: Pazarlamayla ilgili e-postaları devre dışı bırakmayı tercih etseniz dahi size, rezervasyonlarınız veya konaklamalarınız hakkında, onay ve varış öncesi e-postaları veya hesap güvenliği güncellemeleri gibi işlemsel mesajlar göndermeye devam edeceğiz.

 

Konaklama Tercihlerinizi ayarlamak istiyorsanız, hesabınıza giriş yapın ve Oda Seçenekleri, Konaklama Tercihleri'ni seçin.

 

Çerezler ve Diğer Veriler

 

Çerezler ve Diğer Verilerle ilgili seçimleriniz hakkında bilgi almak için lütfen Çerezler ve Diğer Veriler Bölümüne bakın.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesiyle İlgili Nasıl Erişim, Değiştirme, Silme, Kısıtlama veya İtiraz Talebinde Bulunabilirsiniz?

 

Kişisel verileriniz üzerinde şu haklarınız bulunmaktadır:

 

Erişim hakkı: Sizin (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği hakkında doğrulama ve eğer işleniyorsa bu verileri elde etme, (ii) bu verilere ve bunların bir örneğine erişim elde etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Düzeltme hakkı: Sizinle alakalı ve doğru olmayan kişisel verilerin düzeltilmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca ek beyan sağlama vasıtası da dahil olmak üzere, eksik olan kişisel verilerinizi tamamlatma hakkınız da bulunmaktadır.

 

Silme hakkı: Bazı hallerde hakkınızdaki kişisel verilerin silinmesini sağlama hakkınız bulunmaktadır. Bununla birlikte bu hakkınız mutlak değildir ve ……………..’nun bu tür verileri muhafaza etmek için kanuni veya meşru gerekçeleri olabilir.

 

İşlemeyi kısıtlama hakkı: Bazı hallerde kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkınız bulunmaktadır.

 

Bilgi Edinme : Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, öğrenme hakkınız bulunmaktadır.

 

Taşıma hakkı: …………..’na sağladığınız kişisel verilerinizi yapılı, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir biçimde alma ve bu verileri bir başka veri sorumlusuna ………….’nun engellemesi olmadan aktarma hakkınız bulunmaktadır. Bu hak sadece kişisel verilerinizin işlenmesi sizin rızanıza veya bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirildiğinde ve bu işleme otomatik araçlarla gerçekleştirildiğinde uygulanmaktadır.

 

İşlemeye itirazda bulunma hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ………….’nun meşru çıkarlarına dayandığı durumlarda bu işlemeye karşı kendi özel durumlarınızla alakalı gerekçelere dayanarak her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Buna rağmen ………….. işleme faaliyetlerine devam edebilmek için daha güçlü meşru gerekçeler ileri sürebilir.  Kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiği hallerde bu verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

 

Yetkili denetleyici kuruma şikâyette bulunma hakkı: …………..’nun kişisel verileri koruma konusundaki fiilleri hakkında şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır.

 

Ölümünüzden sonrasında verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak talimat verme hakkı: Ölümünüzden sonrasında kişisel verilerinizin kullanımı hususunda ……………’na talimat verme hakkınız bulunmaktadır.

 

Bu haklardan bir veya daha fazlasını kullanmak için, lütfen ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ‘‘ ……………………………………………………’’ adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla veya doğrudan elden kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle ya da www…………………….com adresinde bulunan form doldurularak yazılı olarak yapabilirsiniz.

 

DİĞER ÖNEMLİ HÜKÜMLER

 

………………..’na Dahil Olmayan diğer şirketler ve markalar .

 

Bu Gizlilik Bildiriminin; ……………… ortakları, Tesis Sahipleri, ……………Thermal, ……………. Seyahat Acentesi, ……………… markaları dahil ………………….. dışındaki herhangi bir kuruluşun veya Hizmetlerin bağlandığı herhangi bir siteyi veya hizmeti, ödeme hizmetini veya tesislerimizdeki yüksek hızlı internet sağlayıcılarının açılış sayfası olan bir web sitesini işleten herhangi diğer üçüncü tarafın gizlilik, veri ya da diğer uygulamalarını ele almadığını ve bu tür uygulamalardan sorumlu olmadığımızı bildiririz. Çevrim içi Hizmetlere bir bağlantının dahil edilmesi, bağlantılı sitenin veya hizmetin tarafımızca onaylandığı anlamına gelmez. Genel olarak herhangi bir üçüncü tarafın Kişisel Verilerinizi toplaması, kullanması ve ifşa etmesiyle ilgili olarak hiçbir kontrole sahip değiliz ve bundan sorumlu değiliz.

 

Ayrıca, Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM veya başka herhangi bir uygulama geliştiricisi, uygulama sağlayıcısı, sosyal medya platformu sağlayıcısı, cihaz üreticisi gibi diğer kuruluşlara veya Uygulamalar veya sosyal medya sayfalarımız aracılığıyla açıkladığınız Kişisel Verilerle de dahil olmak üzere diğer kuruluşların veri toplama, kullanma, açıklama veya güvenlik politikalarından veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

 

Alıkoyma

 

Yasalar tarafından daha uzun bir saklama süresine ihtiyaç duyulmadığı veya izin verilmediği sürece Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklayacağız.

 

Bekletme sürelerimizi belirlemek için kullanılan kriterler şunlardır:

 

-Sizinle sürekli bir ilişkimiz olduğu ve size Hizmetleri sunduğumuz süre (örneğin, bizimle bir hesabınız olduğu veya Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz sürece)

 

-Tabi olduğumuz yasal bir yükümlülük olup olmadığı (örneğin, bazı yasalar, işlemlerinizi silmeden önce belirli bir süre boyunca kayıtlarınızı tutmamızı gerektirir)

 

-Yasal konumumuz dikkate alınarak alıkoymanın tavsiye edilip edilmediği (örneğin, sınırlama yasaları, dava veya düzenleyici soruşturmalar için)

 

HASSAS VERİLER

 

Özel olarak talep edilmedikçe, herhangi bir Hassas Kişisel Veriyi (örn. sosyal güvenlik numarası, vergi mükellefi kimlik numarası, pasaport numarası, ehliyet numarası veya diğer resmi kimlik numarası; hesaba, kredi geçmişine erişime izin verecek herhangi bir kod veya parola ile ya da bunlar olmadan, kredi veya banka kartı bilgileri veya finansal hesap numarası; ırk, din, etnisite, cinsel yaşam veya pratikler veya cinsel yönelim ile ilgili bilgiler, tıbbi bilgiler veya sağlık bilgileri, genetik veya biyometrik bilgiler, biyometrik şablonlar, siyasi veya felsefi inançlar, siyasi parti veya sendika üyeliği, geçmiş sorgulaması bilgileri, sabıka kayıtları gibi yargı verileri veya diğer yargı veya idari işlemler hakkında bilgiler) bize göndermemenizi ve Hizmetler üzerinden veya aracılığıyla veya başka bir şekilde bu verileri bize bildirmemenizi rica ederiz.

 

HİZMETLERİN KÜÇÜKLER TARAFINDAN KULLANILMASI

 

Hizmetler, on altı (16) yaşın altındaki kişilere yönelik değildir ve Hizmetler aracılığıyla Kişisel Verileri sağlamamalarını talep ederiz.

 

8. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

 

Bu gizlilik politikası hakkındaki endişe veya sorularınızı e-posta yoluyla bize gönderebilirsiniz info@................com

 

İletilen talep doğrultusunda, ………….. ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa ……………. tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ……………. tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.

 

9. BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 

Bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapmaya karar vermemiz halinde, bu değişiklikleri bu sayfada ilan ederiz ve yukarıda belirttiğimiz değişikliğin tarihini güncelleriz. Esaslı bir değişikliğin meydana gelmesi halinde, uygun bulunmuş herhangi bir yolla size bilgilendireceğiz.